در جلسات مشاوره حضوری چه می گذرد؟

 • * گرفتن شرح حال دقیق بیماری
 • * اندازه گیری شاخص های مختلف چاقی
 • - قد و وزن (محاسبه شاخص توده بدنی)
 • -  تعیین ترکیب بدن با دستگاه Body Composition Monitor شامل:
 • 1) درصد و مقدار چربی بدن
 • 2) درصد و مقدار عضله بدن 
 • 3) میزان چربی های فعال ( چربیهای ذخیره شده در داخل حفره شکمی و اطراف ارگانهای داخلی جهت تعیین ریسک بیماریها)
 • 4) میزان متابولیسم پایه بدن و کالری مورد نیاز روزانه
 • * توضیح مراحل کاری درمانی  و تعیین مدت زمان و تعداد جلسات مراجعه
 • * انجام مشاوره گسترده انفرادی و رفتاردرمانی برای تغییر رفتارهای نادرست غذایی
 • * درخواست آزمایشات لازم که اهمیت ویژه ای در شناسایی علل و عوارض متابولیک ناشی از بیماریها دارد
 • * تنظیم برنامه غذایی متناسب با غذاهای مورد علاقه و سبد غذایی خانواده
 • * تجویز داروها و مکمل ها در صورت نیاز
 • * پیگیری اثربخشی و جلوگیری از بروز عوارض جانبی داروها و رژیم غذایی

برای بهره برداری  از خدمات مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و بهره گیری از مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی ازدو راه ذیل می توانید اقدام نمایید:

تماس تلفنی: 35548125-041

فرم تعیین وقت قبلی از طریق وب سایت